Đang thực hiện

Đối tác công nghệ của ATGroup

08/09/2016 15:54

CÁC ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ

SC VENTURE - MỸ
- Hệ thống giám sát nghiệp vụ
- Hệ thống camera giám sát

SONY - NHẬT BẢN
- Hệ thống camera giám sát
- Hệ thống truyền hình hội nghị

HP/DELL - MỸ
- Thiết bị lưu trữ, giải pháp lưu trữ doanh nghiệp
- Thiết bị truyền dẫn


NETKROM - MỸ
- Sản phẩm viễn thông
- Giải pháp công nghệ thông tin, an ninh điện tử


NEWKONOPTIC - CANADA
- Hệ thống ống nhòm đêm chuyên dụng

HYUNDAI - HÀN QUỐC
- Hệ thống camera giám sát
- Hệ thống chuông cửa có hình
TBT - HÀN QUỐC
- Hệ thống camera giám sát
- Camera ảnh nhiệt

YOUTECH - HÀN QUỐC
- Hệ thống camera giám sát

DVTEL - MỸ
- Hệ thống camera giám sát