Đang thực hiện

DỰ ÁN BỘ TÀI CHÍNH - LÁNG HÒA LẠC - THỰC HIỆN AT CO

18/06/2018 15:38
DỰ ÁN BỘ TÀI CHÍNH  (2017-2019)

Sau đây là một số hình ảnh mà AT đã và đang thực hiện tại dự án.

 
Hình ảnh thi công điện nhẹ cho dự án.
 


Nhân công làm việc khẩn trương, đúng tiêu chuẩn đám bảo an toàn lao động


Có sự kiểm tra lại của các kỹ sư của công ty, ban quản lý dự án đảm bảo về thiết kế, thẩm mỹ cho tòa nhàMột số hình ảnh thi công của AT