Đang thực hiện

Thông tin chung

THÔNG TIN CHUNG
 
ICÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT (AT)

Tên giao dịch đối ngoại  : Advanced Technology & Equipment Company Limited.
Tên giao dịch viết tắt      : AT Co., Ltd.
Địa chỉ trụ sở chính        : 231/111 Phố Chùa Bộc - Quận Đống Đa – TP.Hà Nội
Số điện thoại                  : 024. 37725479                - Số Fax: 024. 37725479


II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

Lĩnh vực kiểm soát an ninh:
1. Cung cấp và lắp đặt các thiết bị hiển thi, Camera quan sát bảo vệ, thẻ kiểm soát an ninh vào ra, thẻ chấm công.
2. Sửa chữa, bảo hành, bảo trì các thiết bị Camera quan sát bảo vệ, thẻ kiểm soát an ninh, thẻ chấm công.

Lĩnh vực điện tử, tin học:
1.  Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực điện, điện tử, tin học, viễn thông, hệ thống trình chiếu, hội nghị truyền hình, hiển thi hình ảnh.
2.  Cung cấp và lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị cho các hệ thống điện, điện tử, tin học, viễn thông mạng điện thoại.
3. Cung cấp lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống phòng thí nghiệm mô phỏng, các thiết bị trình chiếu và trình chiếu 3D, thiết bị điều khiển trung tâm.

Trong các lĩnh vực khác:
1. Cung cấp, lắp đặt các hệ thống tự động hóa, đo lường, điều khiển, y tế, khai thác ...
2. Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tự động hóa và dây chuyền sản xuất.
3. Công cụ hỗ trợ cho các ngành an ninh, quốc phòng.