Đang thực hiện

Thiết bị dò tìm phi tuyến ORION 2.4HX

Model 3.3W và 6.6W

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT GIÁM SÁT VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC RAPIDNET

 • Hệ thống video không đây
 • Hỗ trợ nhiều camera
 • Hỗ trợ nhiều mạng không dây
 • Hỗ trợ quay quét, phóng to, thu nhỏ
 • Nền tảng IP
 • Các chuẩn: COFDM, PodNode, WiFi

SC-8800

HỆ THỐNG GIÁM SÁT THU GHI ĐA KÊNH 

Sản phẩm xem nhiều nhất

SC-8800

HỆ THỐNG GIÁM SÁT THU GHI ĐA KÊNH 

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT GIÁM SÁT VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC RAPIDNET

 • Hệ thống video không đây
 • Hỗ trợ nhiều camera
 • Hỗ trợ nhiều mạng không dây
 • Hỗ trợ quay quét, phóng to, thu nhỏ
 • Nền tảng IP
 • Các chuẩn: COFDM, PodNode, WiFi