Đang thực hiện
THIẾT BỊ KIỂM SOÁT GIÁM SÁT VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC RAPIDNET

Giá bán lẻ: Liên hệ

  • Hệ thống video không đây
  • Hỗ trợ nhiều camera
  • Hỗ trợ nhiều mạng không dây
  • Hỗ trợ quay quét, phóng to, thu nhỏ
  • Nền tảng IP
  • Các chuẩn: COFDM, PodNode, WiFi