Đang thực hiện

Camera WATEC 233

Tính năng tiêu biểu camera Watec WAT-233

 • Cải thiện chất lượng hình ảnh, nâng cao đổ phân giải so với camera analog thông thường
 • Độ phân giải 650TV Lines
 • Hiệu năng cao với hệ thống màn trập kép WDR
 • Hình ảnh rõ ràng trong môi trường ánh sáng yếu
 • Chức năng ngày đêm tự động
 • Các chế độ cân bằng sáng (WDR), khử nhiễu  (Noise Reduction), khử sương mù (Defog), etc
 • Điểu khiển thay đổi từ xa  qua giao tiếp RS485

Camera Watec 250D2

Tính năng tiêu biểu camera Watec WAT-250D2

 • Nhẹ và nhỏ
 • Độ nhạy cao
 • Độ phân giải cao
 • Kiểm soát cân bằng trắng
 • Hiệu chỉnh Gamma
 • Tự động chọn Video / DC iris
 • Kiểm soát mức độ Iris

Camera WATEC 933 IP NETWORK

Tính năng tiêu biểu camera Watec WAT933 IP NETWORK

 • Chất lượng hình ảnh,nâng cao vượt bậc so với camera analog thông thường

 • Độ phân giải full HD (1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×480, 640×360, 320×240)

 • Hiệu năng cao với hệ thống màn trập kép WDR

 • Hình ảnh rõ ràng trong môi trường ánh sáng yếu

 • Chức năng ngày đêm tự động

 • Các chế độ cân bằng sáng (WDR), khử nhiễu  (Noise Reduction), khử sương mù (Defog), etc

 • Điểu khiển thay đổi từ xa  qua giao tiếp mạng RJ45

 

Sản phẩm xem nhiều nhất

Camera WATEC 933 IP NETWORK

Tính năng tiêu biểu camera Watec WAT933 IP NETWORK

 • Chất lượng hình ảnh,nâng cao vượt bậc so với camera analog thông thường

 • Độ phân giải full HD (1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×480, 640×360, 320×240)

 • Hiệu năng cao với hệ thống màn trập kép WDR

 • Hình ảnh rõ ràng trong môi trường ánh sáng yếu

 • Chức năng ngày đêm tự động

 • Các chế độ cân bằng sáng (WDR), khử nhiễu  (Noise Reduction), khử sương mù (Defog), etc

 • Điểu khiển thay đổi từ xa  qua giao tiếp mạng RJ45

 

Camera WATEC 233

Tính năng tiêu biểu camera Watec WAT-233

 • Cải thiện chất lượng hình ảnh, nâng cao đổ phân giải so với camera analog thông thường
 • Độ phân giải 650TV Lines
 • Hiệu năng cao với hệ thống màn trập kép WDR
 • Hình ảnh rõ ràng trong môi trường ánh sáng yếu
 • Chức năng ngày đêm tự động
 • Các chế độ cân bằng sáng (WDR), khử nhiễu  (Noise Reduction), khử sương mù (Defog), etc
 • Điểu khiển thay đổi từ xa  qua giao tiếp RS485

Camera Watec 250D2

Tính năng tiêu biểu camera Watec WAT-250D2

 • Nhẹ và nhỏ
 • Độ nhạy cao
 • Độ phân giải cao
 • Kiểm soát cân bằng trắng
 • Hiệu chỉnh Gamma
 • Tự động chọn Video / DC iris
 • Kiểm soát mức độ Iris